Dowiedz się o nowych przepisach
i zamów moduł JPK


Termin rejestracji i zamawiania modułu przez stronę, upłynął 31.03.2018 r. Jeżeli nie zgłosiliście Państwo swojej firmy do instalacji modułu SvJPK w gwarantowanym terminie realizacji, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

e-mail: Lukasz.Krokos@softvig.pl
tel.: +48 91 350 89 22

Obecnie terminy są ustalane w zależności od dostępności zasobów firmy SoftVig.


Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Plik posiada ustandaryzowany układ i narzucony format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Co to jest JPK?

JPK to siedem różnych struktur:

Jakie przepisy zobowiązują do przekazywania plików JPK?

Są to przepisy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649 ze zmianami).

Czy JPK mnie dotyczy?

Tak. Od 1 lipca 2018 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych będą zobowiązani do przekazywania (na żądanie Krajowej Administracji Skarbowej) danych z prowadzonych ksiąg podatkowych w formacie JPK (Jednolity Plik Kontrolny).

Czy należy już teraz się tym interesować?

Tak. W związku z tym, że wymagania resortu finansów dotyczą wszystkich przedsiębiorców, jest to przedsięwzięcie na dużą skalę. Dostawcy systemów informatycznych muszą starannie rozplanować wdrożenie nowych rozwiązań obsługujących pliki JPK. Jak najszybciej zarezerwuj sobie termin, aby zdążyć przed 01.07.2018.

Czy AutoStacja sama wyśle pliki do Urzędu Skarbowego?

Nie. Należy wdrożyć moduł SvJPK. Moduł ten jest niezbędny do obsługi JPK w zakresie dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych.

Co to jest moduł SvJPK?

Moduł SvJPK to aplikacja będąca odpowiedzią na wymagania resortu finansów dotyczące obowiązku przekazywania całości lub części ksiąg i dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Jednolity Plik Kontrolny to siedem różnych struktur. Moduł SvJPK firmy SoftVig obsługuje dwie z nich: JPK_FA (dokumenty sprzedaży) oraz JPK_MAG (dokumenty magazynowe).

Jak wdrożyć moduł SvJPK?

  1. Zapoznaj się z wymaganiami technicznymi związanymi z wdrożeniem.
  2. Zapoznaj się z pozostałymi dokumentami dotyczącymi SvJPK.
  3. Wybierz i zarezerwuj preferowany termin wdrożenia zgodnie z kalendarium.
  4. Wypełnij Ankietę wymagań technicznych.

UWAGA! Brak Twojej gotowości technicznej przed wdrożeniem przesunie Cię na koniec kolejki

Zapoznaj się z dokumentacją

Kalendarium wdrożenia modułu SvJPK

UWAGA:
Jeżeli zgłoszenie zostanie złożone po 23.02.2018 istnieje poważne ryzyko, że nie będzie ono mogło zostać przez nas zrealizowane w terminie określonym w przepisach prawa podatkowego. Naszą intencją jest przygotowanie Państwa systemu DMS na nowe przepisy, dlatego prosimy o wcześniejszą rezerwację terminów.


Termin rejestracji i zamawiania modułu przez stronę upłynął 31.03.2018 r.

Jeżeli nie zgłosiliście Państwo swojej firmy do instalacji modułu SvJPK
w gwarantowanym terminie realizacji,
prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny:

e-mail: Lukasz.Krokos@softvig.pl
tel.: +48 91 350 89 22

Obecnie terminy są ustalane w zależności od dostępności zasobów firmy SoftVig.